Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Samenvatting klantendag NICE Software & Innovations, 6 oktober 2020

Visie CEO Hanneke van den Heuvel
Bij het welkomstwoord van de klantendag NICE Software & Innovations geeft CEO Hanneke van den Heuvel aan dat Paramedici in de nabije toekomst een grotere en zelfs cruciale bijdrage gaan leveren aan de zorg. Veranderingen in leefstijl (minder bewegen), een forse toename van het aantal ouderen en chronisch zieken, de extreme toename van zorgkosten, maken een transitie in de gezondheidszorg noodzakelijk.

Voorkomen van (dure) zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichter bij huis) én het vervangen van de huidige zorg door meer doelmatigere vormen (patiënt mee laten doen) zijn speerpunten. Daarbij zullen digitalisering/eHealth oplossingen een hoofdrol gaan spelen.
Door hun specifieke karakter zullen juist zorgprofessionals van paramedische disciplines het verschil gaan maken. In preventie, cure en care richten zij zich op het ondersteunen en bevorderen van het functioneren van cliënten/patiënten; op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied. Paramedische disciplines sluiten naadloos aan op de gewenste veranderingen die de zorg nu nodig heeft.

Daar waar medici medische diagnoses stellen, zijn de paramedici gericht op het analyseren van die medische diagnoses en worden gezamenlijke behandel- en begeleidingstrajecten rondom de patiënt ingezet, gericht op het persoonlijk functioneren van de patiënt.
Dus wat heeft de patiént nodig om
- Gezond te blijven
- Om deel te nemen aan de maatschappij
- Om te herstellen
Per persoon zal dat verschillend zijn. Daarbij zal de patiënt zelf meer mee moeten gaan doen in zijn eigen preventie- en herstelproces.

Ten behoeve van de patiëntbetrokkenheid kunnen digitalisering/e-Health oplossingen prima ingezet worden. De noodzaak is hoog, benadrukt van den Heuvel; nu werkt één op de zeven mensen in de zorg en binnen tien jaar zal dat één op de vier zijn, als we de transitie niet in gaan zetten.
 

Rob Vonsée, CTO NICE Software & Innovations
Geeft zijn visie weer en doet dit aan de hand van praktijkvoorbeelden die met het NICE Connect platform zijn gerealiseerd.

 

Spreker M. Sarkol, lid van het Managementteam Revalidatiekliniek Viersen, (net over de grens in Duitsland, bij Roermond), benadrukt het belang en effect van de inzet van het platform voor patiënt en zorgpersoneel. De inzet van eHealth door digitale informatieverstrekking aan patiënten in kleinere persoonlijke stukken op het juiste moment heeft aanzienlijk en aantoonbaar effect. We staan pas aan het begin van verandering; “de nieuwe integratie met onze multidisciplinaire planningsschema’s zullen nog meer positieve impact hebben op het persoonlijk begeleiden van de patiënt”.

De laatste spreker, Mevr. drs. E. van der Vinne (Strategisch Adviseur en Onderzoeker Zorg, VBHC Integrated Care and Finance) heeft Verpleegkunde, Beleid en management Gezondheidszorg, Epidemiologie en Marketing gestudeerd. Daarna heeft zij een groot aantal jaren bij Menzis gewerkt in diverse strategische functies onder de Raad van Bestuur. Zij gaat in op de rol en impact van Paramedie en Ketenzorg binnen de gezondheidszorg. Zij verduidelijkt op interessante wijze en met behulp van cijfers en statements hoe de zorgtoekomst eruit gaat zien.

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit