Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Uw patiënt veilig en persoonlijk geïnformeerd en gemonitord

NICE Innovations richt zich op innovaties, en dit in de breedste zin van het woord. Met een track record van meer dan 20 jaar in ziekenhuizen en grote zorginstellingen en gezien de ontwikkelingen rond de zorg in Nederland, zagen wij al vroeg de noodzaak voor een aanvullend kwaliteitsplatform boven op onze dienstverlening. 5 Jaar terug zijn wij gestart met de ontwikkeling van een platform waarbinnen een patiënt veilig en persoonlijk geïnformeerd en gemonitord kan worden. Het platform moet de patient actief bij zijn zorgtraject kunnen betrekken, de zorgverleners ondersteunen én de oplossing moet muren van het ziekenhuis of zorginstelling kunnen overstijgen. Werknaam: NICEConnect. 
Nu, 5 jaar later is de werknaam gebleven als generieke naam voor het platform en is het platform een volwaardig product gebleken dat op meerdere gebieden wordt ingezet. Vanwege onze achtergrond in de zorg zijn meteen ook de certificeringen voor een veilig zorgplatform geborgd. Door een flexibele ontwikkeling met diverse inrichtingsmogelijkheden is ons platform ook op andere terreinen inzetbaar. 
In alle gevallen is er sprake van een ’controle kamer’ waar de definitie van de informatie aan de patiënt gebeurt. Binnen ons platform wordt de patient geïnformeerd via een app en hebben de zorgprofessionals 24/7 zicht op de persoonlijke informatie aan de patiënt en de eventuele patiënt-reactie daar op. In de fucntionaliteit van de  ’monitor’ kunnen casemanagers, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere zorgprofessionals -geautoriseerd- in 1 oogopslag een hele populatie van patiënten veilig bewaken. Hierbij worden ze geholpen met overzichtelijke grafische dashboards, sorteringen, filters en rapportages.
Dit brengt een grote efficiëntie bij zowel de patiënt als de zorgprofessional: de patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis als het ’goed’ gaat en de zorgprofessionals zien op hun poli alleen de noodzakelijke gevallen. 
De patiënt wordt zeker niet vergeten: de berichten die hij ontvangt zijn gericht op zijn persoonlijke situatie en voorzien van multimedia (foto’s, video etc.), teksten en zogenaamde ’call to action’ knoppen waarmee hij persoonlijke bevindingen kan terugmelden. Deze terugmelding kan weer worden meegenomen in het vervolg van de berichtgeving aan de patiënt en de terugmelding van de patiënt is ook in de Monitor inzichtelijk voor de zorgprofessionals. 
Samenvattend: Door het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technologieën op gebied van mobile (video)messaging bieden innovatieve eHealth oplossingen. Met behulp van het NICEConnect platform kunnen we iedere cliënt online en persoonlijk begeleiden gedurende zijn eigen behandeltraject. Op de juiste momenten wordt de cliënt geattendeerd op nieuwe relevante informatie, waarbij de oudere informatie nog steeds raadpleegbaar blijft. Deze informatie is afkomstig van de artsen, paramedici, verpleegkundigen en andere medewerkers van de zorginstelling, en zelfs daarbuiten. 
Met NICE Connect van NICE Innovations wordt de cliënt beter voorbereid op- en meer betrokken bij zijn behandeltraject. Hierdoor zal het traject beter en vlotter kunnen verlopen. Dit komt de behandeling ten goede, de drempel van laaggeletterdheid wordt weggenomen, de kosten worden verlaagd etc.

Actueel

NICE Software en NICE Innovations

Dat eHealth de toekomst heeft en door de overheid volop gestimuleerd wordt, lezen we bijna dagelijks in de media. Binnen de projecten in onze ziekenhuizen merken we dat het onderwerp leeft, en langzaamaan een vanzelfsprekendheid begint te worden.

Lees meer...
Innovatieve samenwerking tussen Radboudumc en NICE Innovations

CmyLife Platform 'powered by' NICEConnect

Lees meer...
Prettige feestdagen

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020!

Lees meer...

“Het blijft lastig om de juiste informatie op het juiste moment bij de patiënt te krijgen. Mensen lezen schriftelijke informatie slecht en vergeten een deel van hetgeen verteld is. De eerste ervaringen van zowel patiënten als therapeuten met NICE Connect zijn positief. De overgebrachte informatie is direct en persoonlijk en daardoor effectiever. Zeker in verband met de huidige laaggeletterdheid heeft het aanleveren van een video meerwaarde. We overwegen NICE Connect nu in te gaan zetten bij alle revalidatieprogramma’s waarbij regelmatig informatie verstrekt wordt."

- Liesbeth Rooders Ziekenhuis Rivierenland Tiel
NICE Connect
patiëntgebonden informatie op het juiste moment

Impressie van onze klantenkring