Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Sinds de STIPP-studie, waarin ondersteuning van vroeggeboren kinderen en hun ouders werd onderzocht is de hoeveelheid gegevens die verwerkt moet worden enorm gegroeid. Digitalisering is dan ook meer dan ooit nodig. Lia: “Destijds zijn we begonnen met een pilot, die tot de STIPP-studie leidde. Het ToP-programma is vervolgens voortgekomen uit de STIPP-studie. ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen, en is bedoeld om vroeggeboren kinderen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. De kinderen worden thuis bezocht door een speciaal daarvoor opgeleide kinderfysiotherapeut. Deze huisbezoeken leverden zo veel gegevens op dat we, met het toenemend aantal deelnemende kinderen, ons afvroegen hoe we dat moesten administreren. Aanvankelijk werkten we met een Excel-bestand en later met Access, waarin we handmatig de geschreven informatie overnamen van diverse formulieren.”

Groeiende hoeveelheid data

Met de landelijke uitrol van het ToP-programma en de alsmaar groeiende hoeveelheid gegevens, werd de samenwerking met NICE Innovations gezocht. “Zij weten veel van het paramedische vakgebied en waren bereid mee te denken bij een innovatieve opzet voor de speciale structuur van het ToP-programma. Het ToP-programma is uniek in Nederland en dat vraagt om specifieke eisen aan de software die we nodig hebben. Die combinatie leidde voor ons tot de keuze voor NICE Innovations.” De zorgprofessionals binnen het ToP-programma werken met paraNICE Mobile voor het administreren van de huisbezoeken en een deel van de vakinhoudelijke registratie. Zogenaamde ‘ouderverslagen’ met foto’s en tekst worden op maat gemaakt na ieder huisbezoek.. Momenteel werken 105 ToP-kinderfysiotherapeuten met paraNICE Mobile. Zij kunnen in de toekomst vanuit paraNICE Mobile de ouders via NICE Connect informeren over het gereed staande ouderverslag of over andere dingen door het sturen van berichten. Via de app NICE Connect kunnen ouders worden herinnerd aan een afspraak of gereedstaande ouderverslagen. Ook openstaande acties kunnen via NICE Connect worden gecommuniceerd, zoals een vragenlijst waarin ouders hun ervaringen kunnen delen. Ook groeien we op korte termijn toe naar de mogelijkheid te chatten en te videobellen wat in deze tijd extra belangrijk is. Lia: “Onze verwachting is dat de verbeteringen en doorgroei in de communicatie tot betere contacten zullen leiden met de ouders. Het platform met de app biedt mooie mogelijkheden om op verschillende manieren met ouders te communiceren op een veilige manier. Ook allerlei praktische informatie kan langs deze weg worden gegeven, bijvoorbeeld over huilen, voeding, slapen, zonder dat fysiek contact met de ToP kinderfysiotherapeut direct noodzakelijk is.”

paraNICE Mobile

De applicatie paraNICE Mobile voor paramedische zorgprofessionals wordt door al onze ToP kinderfysiotherapeuten gebruikt. “Waar we ook naar toe willen werken is dat paraNICE Mobile voor ons uit gaat groeien tot een volwaardig EPD en dat de vragenlijsten die door ouders in de app worden ingevuld rechtstreeks worden samengebracht in dit ene systeem. NICE ondersteunt de backoffice. Onzichtbaar voor de ToP-kinderfysiotherapeuten kunnen wij zorgen voor de declaraties en rapportages voor de zorgverzekeraars. Het is prettig dat een en ander goed geïntegreerd is.”

Blij!

De eerste ToP-kinderfysiotherapeuten geven al aan dat ze erg blij zijn met de ontwikkelingen. Lia: “Het is goed om verder te professionaliseren en NICE Connect kan daar heel goed bij helpen.. De ouderverslagen kunnen op een veilige manier digitaal worden verzonden en daarmee makkelijker toegankelijk worden voor ouders. Daarnaast biedt het een gestandaardiseerde manier van werken. Er is straks een prachtig platform waarop ouders en ToP-kinderfysiotherapeuten met elkaar kunnen communiceren. Daar is veel behoefte aan, bij zorgprofessionals en ouders. Ouders hebben veel behoefte aan informatie en het is helemaal van deze tijd om dat op een digitale manier aan te bieden. We werken samen met NICE Innovations hard aan de doorontwikkeling en landelijke opschaling. De samenwerking met het team van NICE is zeer prettig. Men is erg bereidwillig, kundig én bereikbaar en er wordt goed met ons meegedacht.”

29/04/2020
Overig nieuws