Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is een van de 4 ziekenhuizen waar momenteel een pilot voor NICE Connect loopt. Liesbeth Rooders, Hoofd paramedische dienst van Ziekenhuis Rivierenland geeft een update.

"Het blijft lastig om de juiste informatie op het juiste moment bij de patiënt te krijgen. Mensen lezen de schriftelijke informatie slecht en vergeten een deel van hetgeen verteld is. Vooral bij de longrevalidatie werd dit als storend ervaren. E- health is voor ons betrekkelijk nieuw en het leek ons nuttig om via een pilot uit te testen of dit meerwaarde zou kunnen hebben. In een aantal korte bijeenkomsten werd het uitgerold samen met het betrokken team. Iedereen was verbaasd hoe vlot het allemaal geregeld was en ze er mee aan de slag konden. De eerste ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners zijn positief. De overgebrachte informatie is direct en persoonlijk en daardoor effectiever."

"We overwegen dit nu in te gaan zetten bij alle revalidatieprogramma’s waarbij regelmatig informatie verstrekt wordt. Daarnaast kan het worden ingezet om motiverende adviezen te geven."
 

NICE Connect
NICE Connect van NICE Software is hét platform om zorgpadgerelateerde videoboodschappen naar patienten te versturen. Een videoboodschap is persoonlijker en overtuigt meer dan een geschreven tekst. Complexe informatie is met NICE Connect in een korte tijd begrijpelijk uit te leggen. De video’s zijn bovendien interactief aan te vullen met extra informatie in pdf’s, website-links of vragenlijsten, via buttons, handig aangezien de patiënt steeds meer van algemene naar persoonlijke informatie- en behandelkanalen groeit.

Videoplatform
U verstuurt middels een beveiligd videoplatform videoberichten naar één enkele patiënt of naar een hele groep patiënten tegelijkertijd. Elke patiënt ontvangt uw videoboodschap op zijn/haar smartphone of tablet op een door u vooraf bepaald en ingesteld tijdstip.

Zorgpadgerelateerde informatie
Koppel videoboodschappen aan individuele zorgpaden en uw patiënt ontvangt alleen de voor dat moment relevante informatie. Denk aan patiëntinformatie voor, tijdens en na een ziekenhuisopname of revalidatieprogramma’s (zoals long- en handrevalidatie). Patiënten kunnen op deze manier individueel geïnformeerd of zelfs geïnstrueerd worden.

Werkwijze
De patiënt wordt via een push bericht op zijn/haar smartphone of tablet op de video geattendeerd en kan de video direct bekijken. De patiënt kan zich bijvoorbeeld voorbereiden op een (eerste) gesprek met de zorgverlener of hij kan meerdere keren een advies bekijken. Video’s binnen dit platform zijn interactief, waardoor de patiënt met een druk op de knop kan aangeven dat hij/zij de boodschap heeft gezien en begrepen. Meer achtergrondinformatie of zelfs direct contact met de behandelaar (mits relevant)  is op deze manier ook mogelijk.

 

Meer informatie? Neem hier contact met ons op.

17/05/2019
Overig nieuws