Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

EMOGY blauw recht

Waarom EMOGY?

In Nederland zijn ongeveer 200.000 mensen gediagnosticeerd met Autismespectrumstoornis (ASS). Het uitgangspunt in de zorg voor deze mensen is zelfredzaamheid en autonomie. Mensen met autisme moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat deze mensen moeten leren hun autisme te begrijpen, te accepteren en een plek te geven (zelfmanagement). De mate waarin dit lukt, verschilt per persoon en de zorg vraagt daarom maatwerk. Dit maatwerk wordt vastgelegd in een individueel signaleringsplan. Dit signaleringsplan helpt mensen met autisme toe te werken naar zelfstandig functioneren in de maatschappij.

EMOGY helpt de cliënt

 • Scoren van ‘energie’ en ‘stemming’ op basis van individueel signaleringsplan.
 • Geeft cliënt direct concrete persoonlijke adviezen op basis van score.
 • Intelligent beslissing algoritme helpt adviezen beter te maken.
 • Pushberichten zorgen voor grotere attentiewaarde.
 • Rapportage geeft beter zelfinzicht.
 • Dynamisch logboek maakt het meer persoonlijk.
 • Eigen regie en zelfredzaamheid worden verhoogd, minder afhankelijk van zorgbegeleider.
 • Meer in balans door vroegtijdige signalering voorkomt escalatie.

EMOGY helpt de zorgbegeleider

 • Het signaleringsplan ligt ten grondslag aan de inrichting.
 • Persoonlijk per cliënt, dus begeleidingstraject direct bij te stellen naar actuele situatie. Inclusief app, pushberichten en adviezen.
 • Geen papier meer, overal beschikbaar en actueel.
 • Dashboard maakt trendlijnen, toepassing en voortgang inzichtelijk.
 • Dynamische backoffice

Kracht van het collectief!

App en dashbord EMOGY

Het versturen van de berichten
Emogy beschikt over een 3-tal mogelijkheden om de client van informatie en de bijbehorende notificatie te voorzien.

Handmatig:
Door de zorgbegeleider, die op ieder moment kan besluiten zijn/haar client een bericht te sturen. De client wordt middels een notificatie op zijn smartphone op het gezonden bericht gewezen.

Op grond van een z.g. taakplanner:
Hiermee wordt door de zorgbegeleider een vast notificatie patroon ingesteld, aan de hand waarvan de client wordt uitgenodigd zijn registratie te doen en de gegeven adviezen te waarderen. De patronen ontstaan door het ingeven van de weekdagen en tijdstippen waarop de notificaties moeten worden verstuurd, of door een frequentie per dag of week te specificeren. Het patroon kan eindeloos door lopen of door het ingeven van een datum of aantal, automatisch worden beëindigd.

Op grond van een intelligent algoritme:
Het algoritme bevat logica, op grond waarvan niet alleen de inhoud van het bericht, maar ook het tijdstip van verzenden wordt vastgesteld. Hierdoor verloopt de berichtgeving aan de client automatisch en behoeft de zorgbegeleider het proces slechts te monitoren.

Het zelflerend algoritme
Om te komen tot een intelligente samenstelling van het bericht kan het algoritme diverse bronnen raadplegen. Een van de belangrijkste bronnen is de database waarin de registraties van de client staan. Mede door terug te kijken in eerdere registraties van de client, kan het algoritme conclusies trekken en op grond daarvan een op de situatie toegesneden advies samenstellen. Hierdoor wordt iedere generatie van advies weer beter dan de vorige en spreken van een zelflerend algoritme. Uiteindelijk zal het algoritme ook situaties kunnen zien aankomen (voorspellen) en op grond daarvan deze kunnen voorkomen. Voorkomen van ernstige stress situaties is natuurlijk veel beter dan het achteraf oplossen van ontstane stress situaties.

 

 Emogy screenshots 4-8-2021

Oplossingen NICE Innovations
Verbind met NICE Connect!
en lever direct kwalitatieve zorg, veilig op afstand
Omschrijving
Starten met de hartrevalidatie module en NICE Connect
uw patiënt en u in controle
Starten met hartrevalidatie module en NICE Connect
Post Intensive Care Syndroom en NICE Connect
(PICS) Post Intensive Care Syndroom
Post-IC (Intensive Care) en NICE Connect
Beeldbellen vanuit onze paraNICE-agenda
met de “NICE-to-Connect-Integratie”
Omschrijving
Creëer uw eigen zorgpad met NICE Connect
op maat gemaakt voor u
Creëer uw eigen zorgpad