Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Voorbeeld EOP Website 

Doelstelling
Het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl) zet zich in voor de ontwikkeling van vroeggeboren kinderen en het welzijn van hun ouders na ontslag uit het ziekenhuis. Het ToP programma steunt ouders gedurende een jaar na thuiskomst om met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van hun vroeggeboren kind te begeleiden. EOP-nl werd opgericht om de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeggeborene en zijn ouders te bevorderen.

Oplossing
NICE Innovations is gevraagd dit digitaal te ondersteunen door inzet van software op het gebied van registreren en declareren (paraNICE). Daarnaast inzet van een communicatieplatform, inclusief app, voor zowel zorgverleners als ouders.

Resultaat
Ouders/matelzorgers, fysiotherapeuten en artsen maken allen gebruik van het NICE Connect platform, een compleet beveiligde ICT eHealth omgeving. Ouders worden hiermee actief ondersteund door verstrekken van informatie en delen van vastgelegde registratiegegevens. Via het platform kan er snel en adequaat de juiste informatie gedeeld worden over de gezondheid van het kind eventueel ondersteund met beeldmateriaal(video) ter verduidelijking van de problematiek zodat er snel actie kan worden ondernomen bij eventuele verslechtering. Monitoring van beloop en ontwikkeling van het kind goed gevolgd kan worden en ouders snel bijgestuurd kunnen worden omdat ToP-therapeut live meekijkt bij wat het kind of de ouders doen. Ouders zullen gedurende het programma met pushberichten actief, en op de juiste momenten, worden voorzien van relevante informatie. Ook kunnen ouders op een snelle en makkelijke manier vragenlijsten opvragen, invullen en aanpassen.

Klik hier voor meer informatie over NICE Connect!

Vergoeding
Het ToP programma is opgenomen in het Basispakket. Vergoed door 100% van de zorgverzekeraars!

Blog
Lees hier de blog van Lia van Haastrecht (AmsterdamUMC) over het ToP programma.

Het ToP programma is onderdeel van:

 UMC            

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit