Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Verbeter het informatieproces naar uw patiënt, client en zorgverleners

 

De schriftelijke informatie die aan uw patiënten, clienten of zorgverleners wordt verstrekt is vaak niet actueel en wordt niet goed begrepen of onthouden. Dit zorgt er voor niet alleen de patienten en clienten niet goed voorbereid zijn op hun behandeltraject, maar dat ook de zorgverleners daarbij vaak geen adequate hulp kunnen verlenen. Zowel bij kortdurende trajecten met veel informatie in 1 keer, als bij langdurende trajecten met veelvuldige informatie, biedt de inzet van interactieve (video)communicatie via mobiel of tablet, een verbetering in het informatieproces richting de patiënten, clienten en zorgverleners.

NICE Connect biedt uw doelgroep binnen het behandeltraject relevante informatieverstrekking die op het juiste moment en op begrijpelijke wijze wordt gepresenteerd en herhaaldelijk te bekijken is.
Zowel zorgvragers als zorgverleners kunnen de informatie op elke gewenste plaats en tijdstip bekijken. Hij/zij wordt getriggerd door een melding van de app (push bericht), die aangeeft dat er nieuwe informatie beschikbaar is, en hoeft dus zelf niets in de gaten te houden. De berichten bestaan doorgaans uit een videodeel, een tekstueel deel en een z.g. ’actieknop’. De actieknop maakt het de gebruiker mogelijk een vraag te stellen, nadere informatie in te zien of zelfs een vragenformulier in te vullen.

 

De berichten worden binnen de app duidelijk gecategoriseerd weergegeven. Vanuit het NICE Connect Manager portal kan de regie worden gevoerd over de volgordelijkheid van de berichten, en wie die zou moeten ontvangen op welk moment. Via een overzichtelijk dashboard is te volgen of de berichten zijn verstuurd en gelezen. Ook is het via het NICE Connect Manager portal makkelijk mogelijk om de volgorde aan te passen of de berichtinhoud te actualiseren.

NICE Connect voor alle behandeltrajecten binnen zorginstellingen

 

De juiste informatie op het juiste moment

 

Effectieve & interactieve video’s

 

Patienten informeren, activeren & motiveren

Ziekenhuis Rivierenland Tiel startte als koploper met een pilot. Liesbeth Rooders (Hoofd paramedische dienst):

“Het blijft lastig om de juiste informatie op het juiste moment bij de patiënt te krijgen. Mensen lezen schriftelijke informatie slecht en vergeten een deel van hetgeen verteld is. De eerste ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners met NICE Connect zijn positief. De overgebrachte informatie is direct en persoonlijk en daardoor effectiever. Zeker in verband met de huidige laaggeletterdheid heeft het aanleveren van een video meerwaarde. We overwegen NICE Connect nu in te gaan zetten bij alle revalidatieprogramma’s waarbij regelmatig informatie verstrekt wordt."

Voordelen

  • Dubbele uitleg en tijdsverlies door onvoldoende voorbereiding behoren tot het verleden

  • Algehele tevredenheid bij zowel patiënt als medewerker wordt verhoogd

 

Oplossingen NICE Innovations