Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Verbeter het informatieproces naar uw patiënt

 

De schriftelijke informatie die aan patiënten wordt verstrekt is vaak te uitgebreid en wordt niet goed begrepen of onthouden, wat ervoor zorgt dat patiënten niet goed voorbereid zijn op het behandeltraject. Zowel bij kortdurende trajecten met veel informatie in 1 keer, als bij langdurende trajecten met veelvuldige informatie, biedt de inzet van interactieve (video)communicatie via mobiel of tablet, een verbetering in het informatieproces richting de patiënt.

Het product NICE Connect biedt voor de patiënt en het behandeltraject relevante informatieverstrekking die op het juiste moment op begrijpelijke wijze wordt verstrekt en herhaaldelijk te bekijken is.
Voorafgaand aan de behandeling wordt de patiënt over het behandeltraject en de werking van NICE Connect geïnformeerd. De patiënt kan de informatie op elke gewenste plaats en tijdstip bekijken. Hij wordt getriggerd door een melding van de app, die aangeeft dat er nieuwe informatie beschikbaar is, en moet dus zelf niets in de gaten houden. De actieknop maakt het voor de patiënt mogelijk een vraag te stellen via e-mail of contact te maken met de website van de zorgverlener.
Naar de toekomst toe zal het voor de patiënt mogelijk zijn om via de app direct via chat of videochat met een specialist of afdelingsmedewerker online in contact te komen. Dit is momenteel voor de specialisten nog geen prioriteit en wordt door hen nog niet gezien als een ontzorging binnen hun werkzaamheden, daar waar de informatievoorziening via NICE Connect dat wel is.

NICE Connect voor alle behandeltrajecten binnen zorginstellingen

 

De juiste informatie op het juiste moment

 

Effectieve & interactieve video’s

 

Patienten informeren, activeren & motiveren

Ziekenhuis Rivierenland Tiel startte als koploper met een pilot. Liesbeth Rooders (Hoofd paramedische dienst):

“Het blijft lastig om de juiste informatie op het juiste moment bij de patiënt te krijgen. Mensen lezen schriftelijke informatie slecht en vergeten een deel van hetgeen verteld is. De eerste ervaringen van zowel patiënten als therapeuten met NICE Connect zijn positief. De overgebrachte informatie is direct en persoonlijk en daardoor effectiever. Zeker in verband met de huidige laaggeletterdheid heeft het aanleveren van een video meerwaarde. We overwegen NICE Connect nu in te gaan zetten bij alle revalidatieprogramma’s waarbij regelmatig informatie verstrekt wordt."

Voordelen

  • Dubbele uitleg en tijdsverlies door onvoldoende voorbereiding behoren tot het verleden

  • Algehele tevredenheid bij zowel patiënt als medewerker wordt verhoogd

 

Oplossingen NICE Innovations