Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Professionals die thuis zijn in het vakjargon kunnen de, vaak technische, informatie beter begrijpen. Maar het is belangrijk dat ook de patiënt deze informatie goed kan begrijpen. Patiëntgerichte informatievoorziening is dus een belangrijk onderdeel van elk behandeltraject, enkelvoudig of multidisciplinair, chronisch of kortdurend. Het delen van deze informatie moet in de eerste plaats makkelijk zijn, maar ook de informatie zelf moet duidelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd worden. De informatie moet 1 keer bekeken kunnen worden, maar ook frequenter mocht daar behoefte aan zijn. Een betere patiëntenvoorlichting helpt bij het verhogen bij de patiëntbetrokkenheid, wat op zijn beurt weer bijdraagt tot het verminderen van verzuim, medische missers, gebrekkige communicatie en langzaam herstel. Met dat doel introduceert NICE Innovations dan ook de NICE Connect app. Dat is patiëntgerichte informatievoorziening in een nieuw jasje van de 21e eeuw.

Bel: 040 243 18 65Contactformulier

Meer betrokkenheid door patiëntgerichte informatievoorziening

Patiënten moeten vooral betrokken blijven bij hun eigen behandeltraject, het gaat immers om hun eigen gezondheid. Toch gebeurt het regelmatig dat patiënten niet optimaal herstellen omdat ze oefeningen niet doen, vervolgafspraken mislopen of simpelweg niet weten wat ze moeten doen. De informatie die ze krijgen is te ingewikkeld om te begrijpen en wordt vaak maar een keer uitgelegd tijdens een consult met de arts of paramedicus, of op papier gegeven. Deze gebrekkige patiëntvoorlichting heeft effect op de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen herstel. Patiëntgerichte informatievoorziening moet dan ook gericht zijn op eenvoud en makkelijk te begrijpen inhoud. Men moet de belangrijke informatie makkelijk kunnen begrijpen, heeft gerichte informatie nodig over het uitvoeren van de oefeningen en voorbereidingen op afspraken, maar ook op de hoogte gesteld worden van geplande afspraken.

NICE Connect ontzorgt zowel zorgverleners als patiënten

De applicatie NICE Connect van NICE Innovations is in eerste instantie gemaakt om de communicatie tussen zorgverlener en patiënt te stroomlijnen, maar daarnaast wordt deze ook ingezet om zorgverleners onderling, management en zorgverleners te informeren. De voorlichting richting patiënten of andere partijen wordt met deze app mogelijk met onder andere videomateriaal. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit veel beter wordt opgeslagen en bovendien kunnen deze instructie- of voorlichtingsvideo’s ten allen tijde worden herbekeken wat ervoor zorgt dat belangrijke informatie veel beter wordt onthouden. Nog een belangrijk voordeel is dat de patiënt automatisch op de hoogte gesteld wordt van de relevante belangrijke informatie. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is krijgt men een melding via de app op het mobiele device. Dat geldt overigens ook voor belangrijke afspraken.

Ontdek zelf de mogelijkheden van NICE Connect

Slimmer en efficiënter werken is vaak beter dan harder gaan werken onder dezelfde voorwaarden. De applicatie van NICE Innovations maakt dit mogelijk. Ontdek het zelf door vandaag nog meer vrijblijvende informatie aan te vragen.

NICE innovations
Vakinhoudelijk
Transparant
Mobiel
Efficiént
Meer weten over NICE Innovations?
...wij helpen u graag verder