Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

We maken al 25 jaar software voor de zorg; dat is ooit ontstaan bij de fysiotherapie. Nog altijd zijn we vooral bekend en actief bij paramedische diensten, zoals revalidatieafdelingen in ziekenhuizen. Zo kunnen we de hele cirkel van kliniek naar polikliniek ondersteunen met een softwarepakket waarmee je multidisciplinair en effectief kunt plannen, declareren en informatie over productie beschikbaar maakt. We zijn niet zo van opscheppen, maar laten we er niet omheen draaien: dit kunnen we goed.

En verder!

Op zo’n moment kun je misschien rustig achterover gaan leunen, maar zo zitten we niet in elkaar. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (‘de patiënt in de regie’ en ‘eHealth is de toekomst’) triggerden ons om NICE Innovations op te zetten. We hebben altijd een applicatie gehad voor de zorgverlener, maar de patiënt raakt tegenwoordig meer en meer de weg kwijt in het oerwoud van informatie, regels, diagnoses, uitslagen en medicatievoorschriften. Toch wordt van de patiënt steeds meer verwacht dat hij of zij die regierol in gaat nemen.

Begeleiding

Deze ontwikkelingen en onze ervaring met techniek leidden tot het plan om dat samen te voegen in NICE Innovations. Er zijn veel algemene apps die zich richten op leefstijl. Prima, maar mensen met een complexe diagnose vragen om een andere begeleiding. Bijvoorbeeld op het moment dat zij in het ziekenhuis een afspraak hebben. Voor revalidatie bestaat een duidelijk zorgpad, dat je kunt begeleiden met informatie en zodat je patiënten al kunt voorbereiden op een afspraak door uit te leggen hoe hun zorgproces er de komende tijd uitziet. Dit kun je voor allerlei ziekten gaan doen. Daarnaast zagen we de behoefte aan structuur in de wederzijdse communicatie: op bepaalde momenten de juiste informatie en gekoppeld aan een monitoringssysteem, zodat in het ziekenhuis gezien kan worden onder andere op welk punt de patiënt zich in het zorgproces bevindt. De arts heeft de mogelijkheid om (bij) te sturen waar nodig.

Iedereen blij

Dat is vooral wát we doen, maar waarom? We geloven dat we met onze innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan verkorting van de ziekteduur. Bij complexe aandoeningen kunnen we bijvoorbeeld helpen de therapietrouw te verhogen en dat is goed voor patiënt, zorgverlener en ziekenhuis. Zo zijn er in een zorgpad een aantal beslismomenten, waar we met slimme oplossingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Het is inspirerend om te merken dat het werkt en dat maakt ons trots. Patiënt blij, arts blij, ziekenhuis blij. En wij dus ook en dat inspireert ons iedere dag.

 

Geinteresseerd in wat onze oplossingen voor u kunnen betekenen? Bekijk deze hier!

05/02/2020
Overig nieuws