Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Innoveren loont! Ook onze klant Pro Medik uit Duitsland weet dat de zorg in de toekomst niet vooruit kan als we de patiënt/cliënt niet deel laten nemen aan zijn eigen herstel- of preventieproces. Elke persoon bewandelt zijn eigen weg, dit feit is juíst essentieel in de complexe revalidatiesector. Geen behandeling is exact hetzelfde en door het feit dat revaliderende patiënten met vele behandelaren te maken krijgen in een multidisciplinair proces is kennis van de processen essentieel.

Waarom heeft Pro Medik voor het NICE Connect platform gekozen?

Directeur Dieter Pauwels geeft aan: “Allereerst zochten wij een partner die kennis heeft van de complexiteit van de revalidatiesector. Daarin vonden wij elkaar. NICE is een Nederlandse partner, maar de kennis van de sector is essentieel om vooruitgang te kunnen boeken.
Voor het management worden directe besparingsvoordelen nu al gerealiseerd. (Met name verifieerbare tijdsbesparingen). Voor mij als manager, maar ook voor onze artsen en zorgverleners, zoals de paramedici. Nu al constateren wij ontlasting van ons personeel. Er kan meer werk worden gedaan met minder mensen tegelijk en daardoor wordt de geleverde zorg van hogere kwaliteit.”

We hebben ook gezien dat het mogelijk is voor zorgverleners/secretariaat om onze patiënten te monitoren via real-time dashboards en om keuzes te maken wie meer aandacht behoeft op welk moment of wie een ander pad in moet slaan.
En de patiënt zelf krijgt meer controle over zijn eigen behandelingsproces, waardoor onzekerheden worden weggenomen, waardoor meer vertrouwen ontstaat, waardoor hij beter is voorbereid én waardoor uiteindelijk het herstelproces wordt versneld en kosten worden bespaard.

“Dit is waar ik naar op zoek was. Het mooie is ook nog dat onze eigen logo’s in de app worden getoond. De mensen weten dat wij onze boodschappen bij hen binnen brengen, dat geeft vertrouwen.”

Wat hebben we nu eigenlijk aangeschaft?

Het platform staat voor berichtgeving en monitoring van revalidatiepatiënten op afstand. Het biedt de zorgprofessionals een centrale regie en monitoring functionaliteit en het biedt de patiënt een persoonlijk informatiekanaal dat hem daadwerkelijk betrekt in die eigen regie en verantwoordelijkheid.
Veel onderdelen van de medische- en paramedische diensten lenen zich er uitstekend voor om via de app zorg op afstand te leveren aan de patiënten. In deze sector merken we dat met name eerst informatievoorziening richting onze patiënten anders moet gaan plaatsvinden. Wat staat er te gebeuren, waar zijn we aan toe, gaan behandelingen wel of niet door, waar moet ik zijn en wat moest ik ook al weer meenemen?

De volgende stap die we daarna gaan zetten wordt het informeren over de persoonlijke voortgang in de verschillende processen, dat is voor de patiënt zelf enorm interessant.
Uitslagen van meetinstrumenten en antwoorden op vragenlijsten worden in een gezamenlijke regellus gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de patiënt en dat levert data op.
Resultaten waar zowel zorgverleners als patiënten van leren.
Het zou zo maar kunnen zijn dat de herstelprocessen gaan versnellen door de betrokkenheid te verhogen en de verantwoording deels bij de patiënt zelf neer te leggen.

Klinkt als een heel pakket. Is het ook! Klinkt als heel ingewikkeld. Is het zeker niet!

De medewerkers van Pro Medik zagen toch wel wat beren op de weg bij de start van de implementatie. Vestigingsmanager en Projectmanager eHealth, Frank Lübben, zag de werking nog niet direct voor zich. “Inderdaad, het leek me niet eenvoudig, maar eenmaal aan het werk valt het allemaal reuze mee”, zo vertelt hij: “Het systeem is eigenlijk heel erg makkelijk, het legt zichzelf uit.”
Door gewoon te “doen” en te “ervaren” ondervinden wij en onze patiënten dat NICE Connect duidelijk en werkbaar is met veel mogelijkheden. We kunnen het zelf inrichten en NICE kijkt op afstand mee. Hoe mooi.
Mooi is zeker dat berichtgeving naar de patiënten acteert op onze huidige -constant wijzigende- planning van de patiënt, zodat het geheel automatisch verloopt, waardoor geen extra werk nodig is voor ons als zorgverleners ! We kunnen het er niet bij hebben dat we zelf extra werk moeten verrichten in die persoonlijke aanpak. Op deze wijze is dit opgelost!”

“Het monitoren van patiënten is een grote pré”, vertelt Tanja Endres, locatiebeheerder Hürth. Hiermee hebben wij direct een beeld welke informatie gestuurd is en wat een patiënt heeft ontvangen en heeft gelezen of gezien (indien videobeelden onderdeel zijn).
Het kunnen versturen van groepsberichten is daarbij een grote uitkomst!
Hiermee kunnen wij alle patiënten binnen één behandelpad tegelijkertijd bereiken.”
Dieter voegt nog toe, “En we kunnen dan ook nog al onze eigen medewerkers (die hiervoor de zorgverlener-app hebben gekregen) in één keer tegelijkertijd informeren, bijvoorbeeld over veranderingen met betrekking tot COVID-19. Dat scheelt veel overleg- en informatietijd.” 

A Pro medik
 

2020/11/24
Overig nieuws