Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

Platform voor CML patiënten, betrokkenen en zorgverleners

Voorbeeld CMyLife Website 

Doelstelling
De kwaliteit van de CML zorg en dus de kwaliteit van leven met CML kan en moet beter. Uit onderzoek blijkt dat de CML-behandeling niet altijd goed volgens de behandelrichtlijn wordt uitgevoerd, controles soms minder dan 3 tot 4 keer per jaar plaatsvinden en patiënten, door hevige bijwerkingen, te vaak medicatie overslaan. Door de juiste informatie, begeleiding en zelfhulp kan je meer controle en regie krijgen over het eigen zorgproces. Daardoor kan niet alleen het ziektebeeld (jaren) sneller onder controle zijn, maar ook de daarmee gepaard gaande hoge medicatie- en zorgkosten worden drastisch gereduceerd.

Oplossing
De arts behandelt CML volgens de behandelrichtlijn en beschikt over een realtime dashboard waarmee een groep patiënten tegelijkertijd en veilig kan worden gemonitord. Speciaal voor CML-patiënten is er een richtlijnapp ontwikkeld via welke de patiënt persoonlijk wordt geïnformeerd conform de regels van de CML richtlijn en de reactie op zijn medicatie. Zowel het dashboard als de richtlijnapp werken op het NICE Connect platform.

Resultaat
De patiënt wordt via de app er op geattendeerd dat het tijd is bloed te prikken om de BCR-ABL waarde te controleren. De app stuurt daarvoor een pushbericht met de datum waarop je bloed moet laten prikken volgens de Nederlandse CML behandelrichtlijn. Dat is in principe om de drie maanden, als de reactie van je CML op de medicijnen goed is. Als de reactie van je CML op de medicijnen niet goed is moet je elke maand je BCR-ABL laten controleren: de app stuurt daarvoor ook automatisch een pushbericht. Verder laat de app, op basis van persoonlijke gezondheidsgegevens, zien of de reactie van je CML op de medicijnen goed, matig of onvoldoende is, en geeft uitleg over wat je met de zorgverlener kunt bespreken over deze uitslag. Bovendien kun je therapietrouw percentage en de ervaren bijwerkingen van de CML medicatie terugvinden in de app. De arts beschikt over een realtime dashboard en kan patiënten op afstand volgen en zo nodig actie ondernemen. 

Klik hier voor meer informatie over NICE Connect!

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit